Utställningar

Galleri Konst i Karlstad, september 2022.

Personagalleri Kalmar, nov 2022.