Utställningar

"Nordens Lys", Dronninglunds Kunstsenter, Danmark, sept-nov 2021.

Galleri Uddenberg, Göteborg "Micro", nov 2021.

Galleri Konst i Karlstad, september 2022.

Personagalleri Kalmar, oktober 2022.