Utställningar

In i evigheten , Västerbottens Museums inköp, Umeå, 26/3 tom 20/10 2023.

Granö Beckasin, juli-augusti 2023.

Robertsfors Konstförening, oktober 2023