Utställningar

Nordiska Akvarellmuseet "Processer", feb-maj 2024.

Galleri Hörnan, Falun 2025.