Utställningar

In i evigheten , Västerbottens Museums inköp, Umeå, 26/3 tom 20/10 2023.

Robertsfors Konstförening, oktober 2023.

Nordiska Akvarellmuseet "Processer", feb-maj 2024.

Galleri Hörnan, Falun 2025.