Utställningar

Aktuell Akvarell, Galleri Majnabbe Göteborg, 25/3 tom 16/4 2023.

In i evigheten , Västerbottens Museums inköp, Umeå, 26/3 tom 20/10 2023.