Utställningar

Galleri Uddenberg, Göteborg "Micro", dec 2021.

Galleri Konst i Karlstad, september 2022.

Personagalleri Kalmar, nov 2022.