Utställningar

Galleri Konst i Karlstad, september 2022.

Personagalleri Kalmar, nov 2022.

Micro, Galleri Uddenberg Göteborg, nov-dec 2022.

Xtra utställning, Galleri OSS Umeå, nov-dec 2022.