Svalbard 78 grader nord

Akvarell, 105x150 cm
40.000:-

Mittvinter

Akvarell, 150x105 cm
40.000:-

Massif

Akvarell/acryl, 105x150 cm
40.000:-

Fors/ foss

Akvarell, 105x150 cm
40.000:-

Resan

Akvarell/ collage, 150x105 cm
40.000:-

1963

Akvarell/ collage, 150x105 cm
40.000:-

Porten mot norr

Akvarell/ collage, 150x105 cm
40.000:-

Crater

Akvarell/ acryl, 105x150 cm
40.000:-

Vinterglöd

Akvarell/ acryl, 105x150 cm
40.000:-

Föryngring 1

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Älvsträcka

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Hemtrakterna

Akvarell/ collage, 38x38 cm
5.000:-

Resan

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Inland

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Slättbygd

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Glänta 1

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Glänta 2

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Gårdstun

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Självporträtt

Akvarell, 38x38 cm
privat

Ön

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Led

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

Stamtavla

Akvarell, 38x38 cm
5.000:

Föryngring 2

Akvarell, 38x38 cm
5.000:-

<<
>>