De här akvarellerna har bildytan 28x28 cm, priset är 3500:-/st. Skickas fritt inom norden.

Slättland, hemtrakter

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Inlopp fjällsjön

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Högfjäll

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Fjälldal

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Nordlig kust

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Älvbrinken

Akvarell, 39x47 cm
5.000:-

Höstackord

Akvarell, 39x45 cm
5.000:-

Snöbyar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Älvbrinken

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Snödrev

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tillsammans

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Slättland Västerbotten

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Dunge

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Martall

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Mor och dotter

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tidig höst, Västerbotten

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Mor och dotter II

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Udden

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Dunge

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Lands End

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Högfjäll

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Longyear

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tjärn

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fjordsida

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tidig vår

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Högfjäll

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Grenverk

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Glänta

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Kungsled

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fjällsjön

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fjällcollage akvarell

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tillsammans

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Barndomsommar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Samtal

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Islänningar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Ridturen

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Sommarljus i norr

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Myrland

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Gränstrakt Lapland

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Lågfjäll

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Spegling

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Konstnären

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

I väntan

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Trädgräns

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Vänner

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Vårljus

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Slättland oktober

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Pimpelfisket

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fotografen

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Systrar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Skulpturprojektet Antipod

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tillsammans II

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Kontakt

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Hyggesinventering

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Far o dotter

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fyndet

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Sensommar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Strandpromenad

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Under the red sky, collage

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Fjällets ljus, collage

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Gårdsgrupp, collage

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Tillsammans

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Slättland sommar

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Höstackord slätten

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Höst, slätten

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Odling

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Föryngring

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Far och son

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Urskogen

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

Hemtrakter vinter

Akvarell, 28x28 cm
3.500:-

<<
>>

De här akvarellerna har bildytan 28x28 cm, priset är 3500:-/ st. Skickas fritt inom norden.