Lars A Persson

Heltidsarbetande bildkonstnär med akvarellteknik som huvudinriktning.

Inspirationen i måleriet kan hämtas från historiska platser, karga landskap samt skilda stadsmiljöer.

Jag vill arbeta relativt snabbt och kraftfullt, gärna i stort format. Mötet mellan det fria kraftfulla och det mer precisa möts och förstärker uttrycket i målningarna.

Ett snabbt och lekfullt handlag präglar målningarna, som därigenom får ett direkt och väldigt fritt uttryck.

Arbetar fortlöpande som gästlärare/ inspiratör på akvarellkurser och konstutbildningar på olika platser i norden och medelhavsområdet. De senaste åren har jag undervisat på bl.a Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn samt Sönderborg Kustskole och Frederikshavn Kunstmuseum i Danmark. I kurserna ligger fokus på akvarellteknikens många uttrycksmöjligheter, där vi arbetar med nyfikenhet och målarlust för att undvika alla typer av onödiga prestationskrav. Alla intresserade är välkomna, inga speciella förkunskaper inom akvarellmåleriets sköna konst krävs.

Välkommen att ta kontakt om du är intresserad mina målningar/ utställningar eller att anlita mig som gästlärare för er målargrupp/ konstutbildning.