Nya målningar 2020

REMINISCENS, akvarell/ monokromer i större format, 105x150 cm

Pris 40.000 kr/st (45.000 kr/st inramade).

Mina resor har fört mig till skilda historiska platser där jag mött spår av olika civilisationers lämningar. Känsla av människors liv och arbete på platserna är påtagligt. Högkulturernas projekt är ju ofta storslagna, i form av maktdemonstration eller personkult.

Platserna blir en påminnelse om tidens gång, civilisationers uppgång och fall. Det intresserar mig.

I mina monokroma akvarellmålningar söker jag tyngd, kontrast, ett inneboende ljus. Det stora formatet ger ett mer fysiskt uttryck än brukligt i det klassiska akvarellmåleriet. På ett paradoxalt sätt innehåller de monokroma färgfälten känslor av färguttryck och även skilda färgtemperaturer.